Lissegate subst.

Old Swedish Dictionary - lissegate subst.

Meaning of Old Swedish word "lissegate subst." in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lissegate subst.
Skotteb 482 och jfr SAOB: L 857] ett slags snörmakeri, lits, kordong? bård, bräm? jtem iij ort. for yllet garn til llissegateSkotteb 400 (1465-66), Kämn).

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᛋᛋᚽᚵᛆᛏᚽ:ᛋᚢᛒᛋᛏ.
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

OB
Omständelig Berättelse huru the svenske af tyskarne blefvo i Stockholm förrådhne oc brände, åhr 1389. I Scriptores rerum svecicarum T. 1, sect. post., s. 212--215.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back