Listelika

Old Swedish Dictionary - listelika

Meaning of Old Swedish word "listelika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

listelika
med slughet, med liST, liSTigt. " foor ther swa liSTelika mz at hon fik alla sannindena wita ff honom" ST 28. ib 87, 514. Va 34. " han liiSTligha fraa them week" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 1634. " är mik liSTeliga hardher" ib 1453.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • listeliga.
  • liisteligha.
  • listeligä Va 34 )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᛋᛏᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back