Lita

Old Swedish Dictionary - lita

Meaning of Old Swedish word "lita" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lita Old Swedish word can mean:

lita
L.
lita
1) nöja sig (med), åtnöjas (med), med prep. at. at the lytto at the legho Bil 455. MB 1: 257. Iv 4277, 5279. TSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3213, 3471. MD 423.
lita
2) rätta sig efter, lyda. med prep. a (up a) el. til. hwa a os äller rikesens radh eigh lita wil skAl mista wara ok Alla rikesens manna astand ok hielp i sinom rät BtTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 33 (1359, orig.). " om äMBetz persona. .. hardelika tAlar til them som skulw litha oppa hennas äMBete oc före syn" LfK 162. " thäs ytermer skAl thz koma them til nyt ok froma som ther skulu a lita" Ber 261. " stämpna at håla om the styckier och ärende som stadenom och companino äro nyttighe och Allom them gnglighit som thet (för ther?) skulu å lytha" TS 19. " ath han skulle ekke til romara lita" MD (S) 236. (?) at. .. wij Alle skadh til idher lite Al 1894 (trol. förderfvad läsart).
lita
3) nöja sig (med), anlita, använda. med prep. a. thera swärdh the matto tha ey bita the vilde ey längre a thöm lita Iv 4922. - anlita, vara hänvisad (till), Bero (af). med prep. up a (pa) el. til. thz (d. v. s. lifsmedlen) kunde thom tog litid forsla the waro sa monge ther litte pa TSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 9240. thz mon io engen mandom wäre at wi oppa wara swena lythe ib 2838. " liitto til thera faders nadhe ib 1: 209. - anlita, tag sin tillFlykt (till), anförtro sig (åt). med prep. a el. til. vi litum gärna a idhra nadhe" Iv 2996. " iak liter nu til thinna radha" ib 5475. " ey vil iak ok til nakan annan lita" Bo 75. - lita (på), hafva förtroende (för el. till). med prep. a (up a) el. til. een man. .. thän ij litin mäst op a Fl 500. thän tho är krank at lita op a Iv 98. MD 170. " ther maa i fwlkommelig lythe oppoo" BSH 4: 279 (1501) ther kan man tiil liitha (derpå kan man lita) TSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 3623. lita sik, förlita sig (på). med prep. a (up a). litha sik ther wppa meere än the skuldo Su 258.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • liita.
  • lyta.
  • lytha. -ir, -te),
  • lita at , nöja sig, vara nöjd. badh mik. .. liita swa at MB 1: 435. Jfr atlita. - Jfr alita.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
TS
Timmermäns Skrå af 1454. I Småstycken på Forn Svenska.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back