Lita

Old Swedish Dictionary - lita

Meaning of Old Swedish word "lita" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lita Old Swedish word can mean:

lita
1) färga. " litat klädhe är wi eller liin för än thz litaDis" Bil 84. Bu 49. MB 1: 80. Su 225. Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 340. PM 60. " wij skule lita war swerd i theris blod" Di 32. " litadho ioseps kiortel i kidhia blodhe" MB 1: 253. " litadho wars herra likama mz thy blodhe ther han togh aff waare natwro ib. "ib 231. Bil 248 rödhwädhra skin litadh mz iacincto MB 1: 356. ib 482. MD 39. " at litas mz bäzstom lit" Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 247. ib 3: 288. litat lärift mz aldra fäghirste färgho ib 1: 385. jordhin litat mz rödhe färgho ib. " godher blodher scal wara mangalechis littadher" LB 5: 293.
lita
2) pryda, smycka, försköna. han lita (colorat) sina siäl mz alle fäghrind Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 125. " blith änlete, oc sötelikhet i ordhom, litta mykyt oc prydha kännswenzsens lydhno" LfK 192. - Jfr en-, flughur-, fyra-, mang-, mis-, o-, rödh-, tvä-litadher.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • lytha: -at Bil 248.
  • litta LfK 192 ;
  • -adha Su 225 ;

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
➞ See all works cited in the dictionary

Back