Liþer

Old Swedish Dictionary - liþer

Meaning of Old Swedish word "liþer" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

liþer Old Swedish word can mean:

liþer
L.
liþer
1) led (på kropp). binda handena widh lidhin Lg.">Bil 255. " limAlösn i hwarium lith" ib 369. haffde i Alla sina lidher swa hardha sot oc weKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK at han eyngAledhis formatte röra sigh aff sängena Lg 3: 355. ib 636. " lata skära sik lidh fran lidh" Lg 767. M 2: 281. honum skAlff hwar hans lidher Al 8608. MB 2: 287. Lg 3: 687. lughin swedh. .. hans lidhi ok limi Lg.">Bil 473. KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 93. " twa ledhen ther med" LB 7: 133. som sig haffua forriikt i lidomen ib. " gar naghor liider aff i barnom eller brister aff lidhi (ur led)" ib 100. " om nagor lym er vtaff liid, eller wriden" ib 320. " ted som lenge haffuir varit aff lidy oc är kommit j leed j gen ib. hAlsin war brutin aff lidhi" Lg 244.
liþer
2) lem. " war han bade a hender oc föther skapader wel Al Alla lidhi" KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 560. hans klede stodho honom höuelika om hans liiff ok Alle hans lidhi ib 2070. " smör liiden som veKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer" LB 7: 282. (?) fra hAlsen oc til länderna nidher war siäx fota hwar en lidher Al 9468. " öpna lidher (för öpna lykt saar?)" LB 2: 38. - Betydelsen: lem tillkommer ordet möjl. äfven i några af de under 1 anförda ex., särsk. Lg 3: 355, 636 ; Lg 767 ; MB 2: 281.
liþer
3) slägtled. "han war en ledh nemere" BSH 5: 187 (1507). - Jfr lidh,
liþer
1) ledfogning, led. " hans lidhamot gingo Al Sundir" Lg.">Bil 871. " af Allom licamns licom oc lidhamotom" Bo 193. at Alla thina lima lidhamot (compagines) skullin syndirlösas KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 236. " laarin syntis vtan lidhamot (juncturis)" ib 3: 65. ib 2: 222, 243, 3: 128, 294. Su 107. KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 712.
liþer
2) lem, kroppsdel. " stor ben ok lidhamot" KS 80 (198, 88 ; kanske att föra till 1). swa som goodh lidhamoot böghia sik eptir thera hofdhe VKR 20 (kanske att föra til 1). iak. .. ey. .. samanfögde hwars edhers lyma ällir lidhamot (singulorum meMBra non ego ipsa compegi) MB 2: 300. " ib 131§. eth belethe lyk wiidh mik. .. i Allom lydhamothom" Lg 3: 120. liff och andha som thw skAll säthia i the ledhamoth ib. faar man stor weKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK j armana, millan herdan, j ryggen j lenderna oc oppo andra kropsins lymmer oc lidamot LB 7: 264. ib 263, 282, 283. Jfr lidhmot.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • liider. ledher: ledh MB 2: 281 ; BSH 5 ; 187 (1507); ledhen LB 7: 133, ledher (pl.) Lg 3: 636.
 • leeder: leed LB 7: 320.
 • lith Bil 389.
 • lidhi Lg 244 ; LB 7: 100.
 • liidy ib 320.
 • -ir) ,
 • lidhamot
 • lijdamot: -motit LB 7: 282.
 • lidhamoot VKR 20.
 • lidhamooth RK 3: 712.
 • lydhamot Bir 2: 222.
 • lydhamoth; -mothom Lg 3: 120.
 • ledhamoth ib),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back