Litil

Old Swedish Dictionary - litil

Meaning of Old Swedish word "litil" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

litil Old Swedish word can mean:

litil
L. Se Ark. f. Nord. Fil. 58: l47 ff.
litil
liten , kort. om tid o. d. - kortvarig, flyktig? han spilte thät altsaman mädh enom liSTlom högfärdigom tanka STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 170. - i förening med egennamn el. ss tillnamn. litzsle hanis smidh STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 55 (1479). jacob lysle STb 2: 200 (1487). " lissle jacob ib. "ib 225 (1487) , 3: 268 (1496). undrar mik. .. hwi tw haffwer STen lylla fran skola KyrkohiST Årsskr 20: 346 (1500). ath ider elskelige kere sön her SThen lillä är swndt och wäl til pass GSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 2: 154 (1502). HLG 2: 36 (1512), 3: 8 (1518), 14 (521). STb 5: 67 (1515). STock Skb 240 (1524-25). i lisze thomas hws HLG 2: 136 (1525). ib 3: 72 (1526), 83 (1525), 84 (1526), 88 (1527). 2) liten, ringa, obetydlig, l(i antal, mängd, grad, värde, STånd o. s. v.). STratos dydonis litle konunghir (regulus), ällir ämbitzman SpV 332. " huilket thera liffuer effter thet annet skal behalla alla peningana liit oc myket vtan alt arff skipte" KTb 92 (1475). " tha kaSTade per jensson hanom (som hade tagit en kjortel och en kåpa) hetthan epter offuer garden: effter thu hauer tet mera, tha thagh. .. thet litzla medh" STb 3: 117 (1493). tha komo til honom x spitälske män vt aff enom lislom köpSTadh STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 190. - litel rättin, se rätter 4. - n. then rekinscap. .. j leelo älla SToro, ängo vndan takno SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMu 1: 392 (1384). SkrtUppb 34. - litit ok got, ss tillnamn. eodem die feSTe litid och gott vj (6) manna lag, ath hon ecke hade (o. s. v.) STb 2: 163 (1486). ib 165 (1486). " criSTin litet och got ib 215 (1487). - litet, något. i symonahult ägher cloSTrid litet aff jordh VKj 73. - n. adv. 1) litet, kort. om rum. lty böd han them lytet tilbaka dragha" Troj 29. 2) litet, föga. - litit ok litit, i små portioner, småningom. läth thär j pwlwereth aff koommen, oc marka myölena litith oc litith j sändher STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 389. " tha böryas til ath lätha aloe j olyona ä litith oc litith" ib 536. 3) något. somme (STenar) ärw oc litith bleke til see STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMskr 462. Troj 29.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
 • lithen GU C 20 (hand 2) s. 9, 24. n. (nom. och ack.) litith PMSkr 389, 462, 536. llitidh SkrtUppb 34; STb 2: 165 (1486).
 • litid ib 163 (1486). litet ib 215 (1487); VKj 73. lithet GU C 20 (hand 2) s. 25. lytet Troj 29, 215. littet HLG 3: 4 (1516)=. liit KTb 92 (1475).
 • lm.
 • lislom MP 4: 170, 190. f. lithle VKJ 57 (1447). lithne ib. n. leelo FMu 1: 392 (1384). pl. ack. m. lilla Trolles Jb Bil 182 (1477, senare avskr.). best. form, sing. nom. m. llitle SpV 332.
 • litslä Prosadikter (Sju vise m B) 181.
 • litzsle SJ 2: 55 (1479).
 • lytzle STb 2: 225 (1487). lisle HLG 2: 36 (1512), 3: 8 (1518); STb 5: 67 (1515); Stock Skb 240 (1524-259. lissle STb 2: 200 (1487), 3: 268 (1496). lysle ib 2: 200 (1487). lisze 2: 136 (1525). lize HLG 3: l83 (1525). lyssä ib 84 (1526).
 • lyssze ib 88 (1527).
 • lyzse ib 72 (1526).
 • lillä GPM 2: 154 (1502).
 • litla Mecht 237.
 • litzla STb 3: 117 (1493). lysslä HLG 3: 93 (1528). ack. m. lytzla STb 3: 282 (1496).
 • lizsla SJ 2: 101 (1487). lyzsla ib. lissla STb 3: 282 (1496). lysla ib 2: 228 (1487).
 • lilla Troj 181. lylla ib; Kyrkohist Årsskr 20: 346 (150). f. lizla ATb 1: 86 (1458).
 • lisla ib 45 (1455) , 73 (1457). gen. m. lisle HLG 3: 14 (1521). dat. m. litla KTb 75 (1437). Se Sdw 2: 1260),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᛏᛁᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
KTb
Kalmar stads tänkebok. Utg. av I. Modéer och S. Engström. 1945. SFSS.
Kyrkohist Årsskr
Kyrkohistorisk Årsskrift. 1900 ff.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Stock Skb
Stockholms stads skottebok 1516--1525 samt strödda räkenskaper. Utg. genom J. A. Almquist. 1935.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back