Litil

Old Swedish Dictionary - litil

Meaning of Old Swedish word "litil" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

litil Old Swedish word can mean:

litil
L.
litil
1) ss tillnamn. " henichino litla" Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 4: 554 (137, gammKLemming. 1862.">Al afskr.). - i ortnamn. in litla hagaby Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 1: 706 (1258-82). in prato Dicto litloæng ib 5: 290 (1344, nyare afskr.).
litil
2) liten, ringa, obetydlig (i antKLemming. 1862.">Al, mängd, grad, värde, stånd o. s. v.). hua som sikr wil stridha, han skKLemming. 1862.">Al thr til wälia wilioght folk ok lytit Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 80 (196, 87). " the skip wardha toom ok folkith lit" KLemming. 1862.">Al 1764. " släkte bKLemming. 1862.">Alet mz litlo vatne" Lg.">Bu 134. " thz haffuir lille naturliga wäsko" KLemming 1--10. 1883--86.">LB 3: 58. " mz lithlom eld" PM XLIV. " te skulu gita tolt litla ok KLemming. 1862.">Almänninx födho" Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 81 (200, 89). " litsla licamans twingh ok ärfuodhe" KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 46. " aff litin Suik" GO 638. " aff litlo brädhe" KLemming. 1862.">Al 10013. " GOdher win är senfången, ok han må medh litlo (af ringa anledning, lätteligen) tapas" Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 37 (97, 40). " hans daghar cuKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBar tuem daghum for litlo (för litlom) gangdagh" Lg.">Bu 496. " mz litzlom pynom" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 301. j gudz dome är jngen syndh titil eller nadeligin som mz forakt jdnas KLosterfolk. Utg. af F. A. DahLgren. 1875.">LfK 252. Su 428. " til litins wärdhan by" Lg.">Bil 215. " vithia mik litit värdhan" ib 110. " litla äro kan wärlin gifwa" KLemming. 1862.">Al 25. " the äru litle j kärlekenom" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 224. af litlo koKLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne a byrdhinna vägna KLemning. 1860. SFSS.">Bo 58. ib 5, 39. " ey sparande litlom älla storom" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 342. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 353. " at nakat af thetna fornämda GOz, lith älla dygharth, wordhe hindrat" Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1: 127 (1402). " the hafw i gen hKLemming. 1862.">Alla lit" KLemming. 1862.">Al 9722. " vnge daara wita lit" ib 864. " fri ok frälse hwar nyte sit badhe stort smaat ok lit" ib 5388. - liten, nåGOn. tha litil verme kendes a vinstre sidhona KLosterfolk. Utg. af F. A. DahLgren. 1875.">LfK 216. tha han thz vndfanget hafde ok lithet smakat aff wyne ib. litidh aff äple KLemming 1--10. 1883--86.">LB 1: 96. - n. adv.
litil
1) litet, kort. " om rum. betlehem som litith är fra ierusKLemming. 1862.">Alem" Lg 33. foor ther lit i fra KLemming. 1862.">Al 8665. ib 8468. - om tid. litit for pingiDiplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SDagha KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2512. " lit ther eftir" Di 173. ib 174, 178, 237.
litil
2) litet, föga. " litet KLemning. 1860. SFSS.">Bok lärþar" Lg.">Bu 27. ij örlögh mono the litith dogha KLemming. 1862.">Al 4532. " om thin winskap aktar iak lit" ib 2122. ib 8914. Jfr fullilit.
litil
3) nåGOt. " mote hiärtano var han litet varKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBer" KL 317. at. .. risabergha closters ägho litet (för ägho luter?) var bätre än waar Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1: 656 (1407). hadhe the lithet saktaren farith KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 803. - dat. sing. n. adv. litet, föga. med följ. koKLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP. litlu minna Lg.">Bil 405. - Jfr of- ämne-litil.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
 • liten Bu 79. f. litil Bil 349 ; LfK 252.
 • litin Lg 319 ; Al 18, 22.
 • lijten TK 273. n. (nom. och ack.) litit Bil 110 ; RK 1: 2512.
 • litith Fr 126 ; Al 4352 ; Lg 33.
 • litidh LB 1: 96.
 • litid RK 2: 9239.
 • litet Bu 27 ; KL 317.
 • lithet RK 3: 803 ; LfK 216.
 • lithz Di 237.
 • lytit KS 80 (196, 87).
 • lit Iv 4862, Al 846, 1764, 2122, 4320, 4555, 4640, 5388, 8408, 8665, 8890, 8914, 9722, 10016 (på de flesta af dessa ställen i rimslut); Di 173, 174, 178.
 • lith SD NS 1: 127 (1402).
 • litin Fr 129.
 • liten Bu 79.
 • litlan Lg 982.
 • litzlan ib 3: 360.
 • litla Bu 30 ; KS 81 (200, 89) ; Pa 19 ; Al 25 ; Di 185.
 • litzla MP 1: 140 ; RK 2: 8108 ; MB 2: 183.
 • litzlä Va 29.
 • litsla MP 1: 46.
 • liizsla RK 3: 4000.
 • lisla MP 1: 67.
 • liisla RK 3: 913.
 • lille LB 3: 58.
 • lithlom PM XLIV.
 • litzlom MP 1: 140.
 • litle Su 428.
 • litlo Bu 134 ; Bo 5, 39, 58 ; KS 37 (97, 40).
 • litlu Bil 405.
 • litins ib 215.
 • litle Bir 1: 224, 332.
 • litzle MB 2: 353.
 • litla Bir 2: 135. n. (nom. och ack.) litin RK 1: 3079 ; O 638. ack. m. litla Ansg 199.
 • litla MP 2: 121. " litzla ib 1: 173. dat. litlom" Bir 1: 342.
 • litzlom MB 2: 301. gen. litla Bil 360.
 • litle Bo 1 ; Fr 186.
 • litla ib 350 ; MB 2: 195.
 • litla Bu 7.
 • litzle SJ 198 (1450).
 • lithla PM 60.
 • lissla TK 273.
 • litlo SD 5: 290 (1344, nyare afskr.). lissla TK 273.
 • litla VKR 60),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᛏᛁᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back