Liudher

Old Swedish Dictionary - liudher

Meaning of Old Swedish word "liudher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

liudher
ljudlig, högljudd. - n. adv. ljudligen, tydligt, uttryckligt? som tha strax in för the gode erlige friborne frelssis men. .. liwt och skelige bewist wort Stb 5: 158 (1517). - Jfr ivirlut.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • liwt) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚢᚦᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Stb 5
Stockholms Stads Tänkeböcker 1514--1520 jämte utdrag ur de förlorade årgångarne 1520--1524 samt stadens kopiebok 1520--1522. Utg. genom J. A. Almquist. 1933.
➞ See all works cited in the dictionary

Back