Liudhgudhi

Old Swedish Dictionary - liudhgudhi

Meaning of Old Swedish word "liudhgudhi" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

liudhgudhi
Se Sdw 2: 1260, J. Sahlgren, Namn och bygd 6: 28 ff.-, Dens. i Hälsingborgs historia, red. av L. M. Bååth 1: 147 ff., Dens., Sydsv. ortnamnssällskapets årsskr. 1925 s. 25 ff., J. Palmér ib s. 19, Dens. i En bok om Skåne 1: 131 f.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚢᚦᚼᚵᚢᚦᚼᛁ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
➞ See all works cited in the dictionary

Back