Liuflika

Old Swedish Dictionary - liuflika

Meaning of Old Swedish word "liuflika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

liuflika
kärleksfullt, ömt, vänligt. " seer lioFlica (cum benigniate) vppa thik" Bo 55. " hugnadhe thöm lioFlica" ib 169. " thiänte lioFlica af alle ödhmiukt " ib 240. " hwat lioFlica the gaa badhin saman" ib 63. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 316. Su 170. " thakkar honum lioFlik " STrand. 1853.">Fr 3087. lioFlika (familariter) widh hänne tala Su 19. hon kalladhe han swa liofuelik Fl 435. " vplypte them lioFlika" ST 476. " huru lioFlica han tok iohannis discipulos" Bo 79. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 852. " han Var vntfangin liofuelik" STrand. 1853.">Fr 2755. Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 5712, (Co. B, C, D) s. 216. ST 405. helsar hwar annan liofuelik STrand. 1853.">Fr 2831. " kySTe han lioFlica" Bo 27. ib 245. Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 5710. Fl 550, 1964. STrand. 1853.">Fr 1198, 2024. the omfingos ther lioFlika tw Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 5571. " tok han liuffigä j sin fampn" Va 24. ib 43, 55. " lioFlika rädhas thera (änglarnes) närwaru" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 255. (Sannolikt för lioslika: jak gudh hulkin som lioFlica (clarius) seer oc veet komaskolande thing STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 326). - JSTrand. 1853.">Fr fulliuFlika.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • lioflika Iv 5170, 5172; ST 405, 476 ; Ber 255.
  • lioflica Bo 27, 55, 63, 79, 169, 240, 245 ; Lg 852.
  • lioflika Iv 5571; Su 19.
  • lyofflika ib 170 ; Lg 3: 316.
  • liwfflik Iv (Cod. B, C, D) s. 216. lioflik (i rimsl.) Fr 3087.
  • liofuelik (i rimsl.) Fl 435, 550, 1964 ; Fr 1198, 2024, 2755, 2831.
  • liuffligä Va 24, 55.
  • liuffligen ib 43),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚢᚠᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back