Liuslika

Old Swedish Dictionary - liuslika

Meaning of Old Swedish word "liuslika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

liuslika Old Swedish word can mean:

liuslika
L.
liuslika
1) ljust, KLart. " tändis thz (ɔ: liwsit) vp oc bran liwsligha" Lg 3: 245. fatikdomen. .. hulkin ther swa liuslika skeen i varom herra KLemning. 1860. SFSS.">Bo 126.
liuslika
2) KLart, tydligt. " " KL 349. seer liwslika KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 235. " som annur var breff. .. lyuslicä sighiä" SD 5: 562 (1346). " vi vilium thet allum mannum liuslikä kunnukt görä" ib 6: 158 (1350). iak sagdhe. .. eth liuslikare ok vppinbarlikare ok annat myrKLikare KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 297. " tha lydde en röst renlica ok liuslica (clare et lucide)" ib 3: 398. " at hans vpstandilse skulle beuisas oc pröuas liuslica mz skälom" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 237. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 7. Su 56. MB 2: 331, 332. LfK 3, 15. Jfr liuflika.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • lyuslicä.
  • liwsleka Su 56.
  • lywsleka LfK 3, 15.
  • liwsligha Lg 3: 245.
  • lyusligha MB 2: 331, 332.
  • lyslika SD NS 1: 365 (1404, nyare afskr.)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚢᛋᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back