Liusliker

Old Swedish Dictionary - liusliker

Meaning of Old Swedish word "liusliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

liusliker
1) ljus, klar. " hälghe män magho oc manas wm the ärlighasta liwsligasta frä[l]slighasta tilredhningh" Mecht 157. nitrum. .. är tynt som skiffuor liussligitt till see PMSkr 646. 2) klar, tydlig. SpV 565. " kwngör än atskilligharen thz som thu sigher, at bäggias atskilnadir maghin liwslikarin wardha (patent apertius)" ib 568. 3) lysande. llucibilis. .. quod aptum est vt luceat Cu C 20 (hands 2) s. 99.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • liuss-.
  • likin.
  • -ligin.
  • -are.
  • -aster )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚢᛋᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back