Liustra

Old Swedish Dictionary - liustra

Meaning of Old Swedish word "liustra" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

liustra
ljuster. " mölnarn skal haffua sin eghen ökia. .. med. .. liwstra och brandiärn Arnell Brask Biᴵ 26. "ib 29.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚢᛋᛏᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back