Liuver

Old Swedish Dictionary - liuver

Meaning of Old Swedish word "liuver" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

liuver Old Swedish word can mean:

liuver
L.
liuver
2) kär, täck, behalglig, ljuv. Jfr R. Pipping, Kommentat till Erikskrönikan 306. thz war summum liwfft ok sumum leet EK 651. " han skulle giffue hanom hyre, hwat tet ware hanom let eller ljwfft" STb 3: 383 (1498). llepos. .. lywff thalan STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 (hand 2) s. 75. 3) mild, vänlig god. tho är thu liwir them thic älska oc aSTunda Hel män 143. " humanus liwgher spagher miskunsamber" STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 (hand 2) s. 1. ib s. 80.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • liwffuer.
  • liwir Hel män 143.
  • liwg(h)er GU C 20 (hand 2) s. 1, 159),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚢᚠᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
EK
Erikskrönikan enligt Cod. Holm. D 2 jämte avvikande läsarter ur andra handskrifter utg. av R. Pipping. 1921. SFSS.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back