Liuver

Old Swedish Dictionary - liuver

Meaning of Old Swedish word "liuver" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

liuver Old Swedish word can mean:

liuver
L.
liuver
1) kär, älskad. " han är hanom liuVar ok kär" Lg.">Bu 74. " haua han. .. iui faþor ok moþor liuVan ok käran" ib. " hwi hafwin j dödhin swa liwan" STenianus. Se Lg.">Bil 476. STrand. 1853.">Fr 3130. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1030, 3688. " säl äaSTþu mit liuua lius (lumen meum)" Lg.">Bu 521. Fl 377. " the liofua hion twa" ib 2088. Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 5544.
liuver
2) kär, täck, behaglig, ljuf. hvru Vare STrand. 1853.">Fru Lg.">Buþsk[a]ps värs är hänne luuar ok värþogar Lg.">Bu 6. " saþe hans pilagrims färþ haua Varit sik länge liuua ok þäka" ib 171. STenianus. Se Lg.">Bil 109. STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 274. ST 325. STrand. 1853.">Fr 2096. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1985, 2: 4767. Va 4. " lät sik thz opta ware leet hanum war liuft ok thz ledhaST honum war liuwaST" STenianus. Se Lg.">Bil 299. " ä hwem thet är lywffth eller leth" STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 123 (1506). " hwad eder lyfft är" ib 4: 294 (1501). är þin älskoghe sua liuuar. at huariom är lioft tel þin ok venlekt (finner dig ljuf) Lg.">Bu 140. (STodh) a liuum (dock trol, i öfvernensSTämmelse med anm. s. 936, att läsa linum) lown ib 26. " braST wt mykit beskir (anger) for liwan synda luSTa" STenianus. Se Lg.">Bil 455. " hwa lioft wil hafwa skAl kärt lata" Al 1810. GO 221. HsH 18: 41 (1496).
liuver
3) mild, vänlig, GOd. benignus, thz tydher mildher, ällar liwffwr Lg 3: 302. " thu som Allom är väluiloghr oc liofwir" Bo 191. " uar liofwe herra ihesus" ib 73. Lgren. 1866.">Ber 256, 259. " Var i thino änlite blidher ok lyofwer" ib. " hans anlite war liofft" Lg 3: 219 ., mz liofwom ordhom Bo 15. Al 3465. VKR 34. " han sände breff til gamorin mz liofuo Lg.">Budhskap sin" STrand. 1853.">Fr 2158. - mädh liuvo, med GOdo. vm hedhningane vilia ängAledhis taka vidhir thera radhom oc maning mz liofwo STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 357. med lyuwo äller med loþo (med GOdo el. ondo) SD 5: 374 (1344, nyare afskr.). - n. adv. gärna. komp. hällre. lät annan liouare biscop Varþa Lg.">Bu 28. - JSTrand. 1853.">Fr oliuver.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
 • lyuwer. liwer: liwan Bil 455, 476.
 • luuar Bu 6.
 • liofwr.
 • lyofwer Ber 259 ; -a ib 256. n. liuft Bil 299.
 • liwft ib 109.
 • liufft Va 4.
 • liwffth GO 221. lijwfft HsH 18: 41 (1496). lywffth BSH 5: 123 (1506).
 • liwpt RK 1: 1985. lioft Bu 140.
 • liofft Fr 2096 ; Al 1810 ; Lg 3: 219.
 • lyofft ST 325.
 • liöfft Bir 2: 274.
 • lyfft BSH 4: 294 (1501) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚢᚠᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back