Loddare

Old Swedish Dictionary - loddare

Meaning of Old Swedish word "loddare" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

loddare
gycklare. JFr Rydqvist, Nordens äldsta Skådespel s. 14 f., Ljunggren, Svenska Drama s. 116. f. some hittas the som. .. hälder plägha nakan ondzskap som lekara oc luddara (Co. B loddara 537) MB 1: 135. " thet är kununglik rätvise. .. ey elska ok födha löddara ok lakara" KS 49 (123, 53). giuer thet (ɔ: kronona ingiäld) lekarom ok lyddarom (Fragm. lodhrarum 15) ib 58 (145, 64).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • lodhare.
  • luddar.
  • yddare.
  • löddare )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚮᚦᚦᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back