Lodh

Old Swedish Dictionary - lodh

Meaning of Old Swedish word "lodh" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lodh Old Swedish word can mean:

lodh
eg. bly. 1) lod, kula (till eldvapen). eth faat jern han smydde i dalapijl lodh och terninger STockholms STads Skottebok 1501--1510. Utg. genom H. Hildebrand. 1889, 1915. SSKb 2:= STock Skb">SSkb 32 (1501-02).
lodh
4) lod. ss viktenhet. " en iiii lodha sked" JTb 28 (1460). STb 1: 42 (1475). ib. as assis tolff loda wikth STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 38. " huilket arff som skyfft waar STycke wijdh STycke, lodh wijdh lodh STb 4: 120 (1506) (möjl. snarare til luter). "STock Skb 189, 192 (1521-22).
lodh
5) lod (för mätande av vattendjup). bolis. .. skipmanna lodh submittentes bolidem jnuenervnt passus xx the kaSTadho lodhit ok fwnno xx famn diwp STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 59 - Jfr bly-, muramäSTara-, skipmanna-, skärpentina-, STen-lodh.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • lod.
  • lodt Stock Skb 189, 192 (1521-22) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚮᚦᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SSkb
Stockholms Stads Skottebok 1501--1510. Utg. genom H. Hildebrand. 1889, 1915. SSKb 2:= Stock Skb
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
Stb 4
Stockholms Stads Tänkeböcker 1504--1514. Utg. genom J. A. Almquist. 1931.
Stock Skb
Stockholms stads skottebok 1516--1525 samt strödda räkenskaper. Utg. genom J. A. Almquist. 1935.
➞ See all works cited in the dictionary

Back