Lodh

Old Swedish Dictionary - lodh

Meaning of Old Swedish word "lodh" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lodh Old Swedish word can mean:

lodh
eg. bly; af bly el. metall gjutet föremål.
lodh
1) lod, kula, gevärskula. lod eller piil LB 7: 291. " pil oc lod" ib 292. " pwlwer oc lod" SOns Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 24. bleff iag skwtthen mz ett lod RK 3: (sista forts.) 6126. ib 4797, 4819, 6127. BSH 5: 11 (1504) , 214 (1507), 480 (1511). SOns Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 4. III iern sleffwa at stöpa lodh met SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 4: 84 (1499). ib 83.
lodh
2) lod i ett ur. swa SOm hängiande loodh (perpendiculum) vidh orlogium nalkas til sit tekn Bir 3: 425.
lodh
3) vigtlod. " en wäxskal mz sin lodh (pondere)" MD (S) 306.
lodh
4) lod. " ss vigtenhet. ena sylffskeedh om fyra lodh Sd" NS 1: 6 (1401). " swa got mynt at wäghna maRKin halder halff fiortonde lodh silffuer" SJ 3 (1420). lodhit (d. v. s. ett lod silfver) för X skilingia gik RK 3: (sista forts.) 4598. " skal hwarth hwetebröd wäga tolff lodh" BS 35. ib 34. SO 168. SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 5: 166 (1495). FM 75 (1483, daniserande), 201 (1504), 202. LB 2: II, 71, 7: 219, 221 o. s. v. SOns Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM XLII, XLIII o. s. v. ena V lodha skedh BSH 3: 145 (1463). " ena iiii lodha skedha ib. - Jfr bly-, fiärdhungs-, hakabysSO-, iärnlodh. "

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • loodh.
  • lot FM 75 (1483, daniserande)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚮᚦᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back