Lödha

Old Swedish Dictionary - lödha

Meaning of Old Swedish word "lödha" (or lødha) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lödha Old Swedish word can mean:

lödha (lødha)
1) lasta, packa, lägga. j roosenkrantz loth han thz lödar RK 2: 1501.
lödha (lødha)
2) onerare, lasta. " lödha oc frakta" PM 61. swa mykith som skipith tarffwas lödhas ib. ligger skipith nokorstadis löth mz köPMans gotz ib. hauande löt skip mz dyrom köpskat Bir 3: 177. " löddo sik mz myklo gul oc silf oc allom androm dyrom hawom" Gr 264. ib 310. " alla veghna lööd mz helGra manna benom ok heLgadomom" Lg 3: 567. " then som mz väraldz thingomen är löddir" Bo 64. - Jfr aflödha, äfvensom laþa.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so lödha may have also been written as lødha

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • imf.
  • lödde.
  • lööd Lg 3: 567.
  • löt.
  • löth) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚯᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back