Lödhning

Old Swedish Dictionary - lödhning

Meaning of Old Swedish word "lödhning" (or lødhning) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lödhning (lødhning)
1) lastning (av fartyg). them skal betalas före thera arbedhe swaa som them war loffwat före lödnyngena PMSkr 62. 2) last. PMskr 31. för än skipith haffwer sina fwlla lydnyngh ib 41. - ballast. saburra e sandhsteen ok ander stena hoper oc lödningh scilicet ne nauis sit vacua GU C 20 s. 535 (möjl. att föra till ett stena lödhning.)

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so lödhning may have also been written as lødhning

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • lödningh.
  • lödnyng (h)

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚯᚦᚼᚿᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back