Lof

Old Swedish Dictionary - lof

Meaning of Old Swedish word "lof" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lof Old Swedish word can mean:

lof
L.
lof
1) bifall, tillåtelse, lov. ATb 1: 285 (1468). - mädh idhart lof, med förlov (sagt). herra mz idhart loff min herra do fore rättan elskogx kärlekheet Prosadikter (Sju vise m) 155. 2) löfte. the gode men, som oppa eder naadis tro, loffwe och äre för eders nadis egin persone tiill giszlen aff mich vtskickede Rydberg Tr 3: 601 (1518). ib. 3) bifall, beröm, pris, lov, ära. the badhen framleddo j gudz luffwi helgom bönom J Buddes b 75. hedhningande vmvendos til gudz luffwj SvKyrkobr (Lucid B) 153. GJ C 20 (hand 2) s. 69. STb 4: 31 (1504). JMÖ 127. - med gen. thäs. STb 3: 191 (1494). jnge tydinge are här pa ferde annen än godh gwdh tess loff haffwe GSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 2: 134 (1508). " ath her STar ganske vel til gudh tesloff haffw" ib 130 (1511). - lovsägelse, lovsång. ey kan hon pröffwas thz loff (canticum) mz andhrom loffwa SpV 31. - Jfr for-, hem-, o-, or-, änne-lof.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • loff.
  • luffwi J Buddes b 75. luffwj SvKyrkobr (LUcid B) 153. lwffui JMÖ 127. Se Sdw 2: (1261),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚮᚠ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
J Buddes b
Jöns Buddes bok. Utg. genom O. F. Hultman. 1895.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Rydberg Tr
Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back