Lof

Old Swedish Dictionary - lof

Meaning of Old Swedish word "lof" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lof Old Swedish word can mean:

lof
L.
lof
1) bifAll, tillåtelse, lof. bedes lof af kunungenom Bu 187. " vil iak tel ierusAlem fara mz þino loui" ib 193. SD 4: 465 (1336, nyare afskr.). taker noker vten lof eller legho häST eller skynth annärs mandz ib 466. ib 5: 378 (1344, nyare afskr.). STenianus. Se Lg.">Bil 123. STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAllius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 61. " wthan wäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKemeSTara loff äller kämenera luff" SO 28. " ey magh huSTru äpther Bondha syn hAlda gerningh äller swena mera än j [1] ar wthan sin (för sit?) loff (utan att hafva fått särskild tilllåtelse)" ib 17. " for än oldermannen haffuer STempna loff hem giffuit (hemförlofvat, upplöST)" ib 118. " mz idert loff will iak spöria ider hwat idert naffn är" Allius. 1850--54.">Di 143. mz tith loff (med förlof) at sighia STröm. 1868--70.">Su 119. gafuo hanum loff at fly STenianus. Se Lg.">Bil 127. STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAllius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 154. " iak tok tha loff at ga til sänga (tog GOdnatt; Cod. B: iach tok orloff och gik til sengia)" STephens. 1849.">Iv 240. toGO loff (tillåtelse att fara, afsked; tecr. .. orlof) Allius. 1850--54.">Di 111. - tillåtelse att hafva frihet från arbet el. tvång, leAllius. 1850--54.">Dighet. mahGOm wi vnderSTanda mz siw dagha lowe ewinnelikt frälse MB 1: 302. - Jfr for-, hem-, or-lof.
lof
2) löfte. " the thry lofuen SOm är lydhna renlicheyt oc fatichdomSTundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAllius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir" STena KloSTer-Reglor. Utg. af C. F. LindSTröm. 1845.">VKR 44. ib 8. " brytandhe sattan dagh. breff, loff oc lyffte" STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1845.">PM 14.
lof
3) bifAll, beröm, pris, lof, ära. man faar oppta loff for litith GO 392. " ofreSTadh af thera lof ok smikir" Bo 104. " afunna androm lof eller GOdha frägdh" STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 25 (62, 27). " at the haui sielue lof ok äro" ib 26 (66, 28). huart GOt kläþe ok väl litat hauar sit lof Bu 49. äru. .. Alle hälghe män GOt lof värþe ib. " gvþi tel heþer ok hans moþor mariu mö ok sancto dominico ok Allom hAlghom mannom tel llof" ib 3. ib 503. STenianus. Se Lg.">Bil 124. MB 1: 137, 318. " til guz lof" Bu 29. ib 530. MB 2: 269. - med gen. thäs. thäs gafwo honum marghe loff Al 354. thäs hafwi Alexander loff ib 676. ib 3822. " gudh wardhy täss hafwi Alexander loff" ib 676. ib 3822. " gudh wardhy täss loff" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 3352. - lofsägelse, lofsång. gafws tha gudhi thu lof ok thakkir for thu iärtighne sender (giordhos) STenianus. Se Lg.">Bil 253. " STröm. 1868--70.">SunGO twenne gudz loff" ST 14. siwnga eth ware frwa loff, SOm heter o florens rosa etc. SD NS 1: 304 (1403, gammAl afskr.). lofwande gudh mz lofwom oc sanGOm (hymnis et anticis) STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAllius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 11. ib 3: 299. - Jfr häGOma-, manna-, ängla-, änne-lof.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • luf L.
 • luff So 28.
 • loui Bu 193.
 • lofwi Bil 123.
 • loffui Bir 4: 61.
 • lowe SD 4: 465 (1335, nyare afskr.); MB 1: 302.
 • lufwi SO 18.
 • luffwi MB 2: 269 ),
 • lofs eþer
 • lufs- )
 • lofs glädhi ,
 • lofs liudh ,
 • lofs mässa ,
 • los offer
 • -offor )
 • lofs röst ,
 • lofs vitni ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚮᚠ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back