Löf

Old Swedish Dictionary - löf

Meaning of Old Swedish word "löf" (or løf) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

löf (løf)
folium, löf, blad, palmquistär äpte stoþ grön sialuar: ok löuen skinu lius som stiärnor Bu 13. - frons, löf. koll. i vinträno som hauar þe þry. Bol ok löf ok frukt Bu 185. Bo 165. Bir 1: 371, 3: 317. " cum pascuis pecorum que wlgariter dicuntur lof ok luk" SD 1: 567 (1279). quod. .. vsufructum habeant in eisedem (ɔ: siluis). vidolicet løf oc luuk ib 581 (1281). " lok et löph" ib 2: 181 (1294, nyare afskr.). løff ok luuk ib 5: 430 (1345). - blad, bladsamling. thenne yrt (näml. ysopus) hon haffuie sina makt i blomstrena ok löweno LB 3: 69. - Jfr Birke-, eke-, hylle-, lybbestikko-, löna-, nätlo-, pila-, vidhe-löf.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so löf may have also been written as løf

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • lööff Bir 3: 317),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚯᚠ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back