Lofliker

Old Swedish Dictionary - lofliker

Meaning of Old Swedish word "lofliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lofliker Old Swedish word can mean:

lofliker
L.
lofliker
1) lovlig, tillåtlig. " lhans hiertä. .. som sik ey gafwe til lögligit licamanna samblandh J Buddes b 73. samdrykkian, ok wärlz högtidh är lofflikin aff gudi" MP 5: 96. " nar thu haffwer nakot at spöria aff scriftinne, tha spör thän som lofflikin är, badhe aff aldir ok aff sino hälgho liffwerne (quem vita commendat et ætas)" SpV 454. 2) berömvärd, lovvärd, prisvärd. swa som huar eenkesare är lofligin j thy at han väl aterlöner syna trona riddara swa är ok han ey myndre. .. lofuande j thy at han röfwär. .. dömer ok dräper SvKyrkobr (Lucid B) 174. 3) som ger lov el. tillåtelse? thes mehere alle vndersåter vilia konungenom wara loffigh, tess strängare skal han wara mot sigh sielffuer (in te ipsum sis severior, quo magis indulgent omnes) PMskr 669 (avskr.). - Jfr olofliker.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • loffligh.
  • lofflikin.
  • lofligin. lögliger: -ligit (ändrat från logligit)

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚮᚠᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
J Buddes b
Jöns Buddes bok. Utg. genom O. F. Hultman. 1895.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back