Lofliker

Old Swedish Dictionary - lofliker

Meaning of Old Swedish word "lofliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lofliker Old Swedish word can mean:

lofliker
L.
lofliker
1) loflig, tillätlig. " dömdo belate loflik" Lg.">Bil 680. " war thz vel loflict" ib 357. thz skulu lagh halda lwfikt är KS 68 (167, 74). i somlikom stykkiom är loflikit at göra KLena oc faghra gärning KLemning. 1860. SFSS.">Bo 18. " är os äkke loflikit älla höwelikit vara osköningha" ib 114. ib 219. SD 5: 568 (1346). KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 44, 304. Lg 219. " til en stadh ther thik är ey loflikin at vita" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 216. Jfr olofliker.
lofliker
2) Berömvärd, lofvärd, prisvärd. gudh är. .. mykit loflikin KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 379. ib 2: 230, 282, 3: 300. Su 13. vndirstanda sancti anastasij loflika thulomodh KL 220. - lofvärd, aktningsvärd, god. loflica (laudaLg.">Bilium) idhnilsa oc dygdhanna välloktande yrte KLemning. 1860. SFSS.">Bo 147. " hans lofliko sidhi" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 335. " mot loflicom rikesins stadhgom" ib 3: 306. ib 1: 303, 373, 3: 318. " än tho at häLghra manna wmganilse ärw loflikin (probalitis) i manna asyn" Ber 151.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • lufliker L.
  • loflikin Bir 1: 216, 379, 2: 282, 3: 300, (n. pl.) Ber 151. lofliken (f. sing.) Su 13.
  • loflict Bil 357.
  • luflikt KS 68 (167, 74).
  • loflikit Bo 18, 114, 219 ; Bir 1: 44, 304.
  • loffleket Lg 219),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚮᚠᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back