Lofordh

Old Swedish Dictionary - lofordh

Meaning of Old Swedish word "lofordh" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lofordh Old Swedish word can mean:

lofordh
1) tillåtlse, medgifvande. Lg 3: 200.
lofordh
2) loford, pris. " " Al 4180.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚮᚠᚮᚱᚦᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
➞ See all works cited in the dictionary

Back