Lögh

Old Swedish Dictionary - lögh

Meaning of Old Swedish word "lögh" (or løgh) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lögh (løgh)
bad. "Alre com han i lögh älla i bastouo" Bu 195. " i pläghom ey elska lögh äller badh" Al 6389. " the lögh war honum illa kaAl" ib 2541. " the willo ij watnith haffwa lögh ib 5042. - bad, badvatten, till badning el. tvagnng nyttjad vätska. löögh aff hänne (mAlört) giordh dogher moth kladha (puruitus. .. jwat ejus decotio fotu)" LB 5: 80. - Jfr mullögh.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so lögh may have also been written as løgh

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • lögha kar
 • löghokar MB 1: 502),
 • löghar dagher
 • -daghenom SD NS 2: 320 (1410). lögherdagher. löghir dagher. löghirdager. löghurdagher: -daghen SD 5: 606 (1346).
 • löghordagher: -dagh KL 76 ;
 • -daghin ib 75, 76, 86 ; Ber 281 ;
 • -daghana KL 60, 96.
 • löghädagher: -daghin SD 5: 639 (1347).
 • löghodager: -dagin ib NS 2: 145 (1409).
 • löffwerdagher: -daghen BSH 4: 159 (1493),
 • löghardags fasta
 • lögordax- )
 • löghardags hälgdh
 • lögherdagx- )
 • löghardags nat
 • lögherdax- Lg 3: 69.
 • löghirdax- KL 347. löghordagx-),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚯᚵᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
➞ See all works cited in the dictionary

Back