Löghe

Old Swedish Dictionary - löghe

Meaning of Old Swedish word "löghe" (or løghe) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

löghe Old Swedish word can mean:

löghe (løghe)
1) leende, löje, skratt. at hafwa löghe j munnenom Bir 1: 301. " owir matto latir ok löghe til ledher owir matto käte ib. "ib 3: 225. MP 1: 27, 29. Lg 3: 405. Al 2049. " läsom wi. .. hwat ware foräldra hafwa giort tha gratom wi thz är wart löghe" ib 6469.
löghe (løghe)
2) ord som väcker löje, muntert el. skämtsamt ord. tAla. .. löghis ordh LfK 174. Lg 3: 407, 408.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so löghe may have also been written as løghe

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚯᚵᚼᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
➞ See all works cited in the dictionary

Back