Lögheliker

Old Swedish Dictionary - lögheliker

Meaning of Old Swedish word "lögheliker" (or løgheliker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lögheliker (løgheliker)
löjlig, lustig. " sara. .. thykker löghlikt at thera ordhom" MB 1: 189. " skör ordh ok oquämelik älla löghelik" Bir 1: 237. ib 23: 165. " glädhiandis ok lustandis j hans galno ok löghlico athäfwom" ib 334.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so lögheliker may have also been written as løgheliker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚯᚵᚼᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back