Lögho karl

Old Swedish Dictionary - lögho karl

Meaning of Old Swedish word "lögho karl" (or løgho karl) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lögho karl (løgho karl)
badare? löjfiskare? Jfr R. Brieskorn, Bidrag till den svenska namnhiSTorien 140 f. ss tillnamn. andres löyekarl] Skotteb 6 (146061).- jacob löyakarll STÄmb 97 (1476). oleff lögerkarl STb 2: 540 (1491).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so lögho karl may have also been written as løgho karl

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • löge- STb 2: 202 (1487) , 352, 373 (1489), 3: 415, 423 (1499); SJ 2: 149 (1489). löger. STb 2: 540 (1491). löya- STÄmb 97 (1476), 99 (1477), 100 (1478); STb 1: 94, 130 (1477). löye- Skotteb 6 (1460-61), 51 (1461-62), 88 (1462-63), 125 (1463-64); STb 2: 32, 33, 37, 42 (1484). löke- SJ 2: 241 (1493). leya- STb1: 170 (1478)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚯᚵᚼᚮ:ᚴᛆᚱᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
StÄmb
Stockholms Stads Ämbetsbok 1419--1544. Utg. genom J. A. Almquist. 1927.
➞ See all works cited in the dictionary

Back