Loke

Old Swedish Dictionary - loke

Meaning of Old Swedish word "loke" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

loke
loka. Skotteb 367 (1461, Kämn). instrumenta cornibus, pectorique, quibus hyuemalia plaustra (rangifer) trahit, imposita, rancha & locha patrio sermone vocantur Ol. Magnus Hist. de gent. sepentr. l. XVII c. 26.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚮᚴᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back