Lön

Old Swedish Dictionary - lön

Meaning of Old Swedish word "lön" (or løn) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lön (løn)
lön, vedergällning. "at taka lön mz mik. þolik iak hauar þiänt" Lg.">Bu 142. fingo baþe. .. annars hems lif oc lön for vtan ända ib 166. " huat lön vänten i iþar annars hems" ib 518. " þe lön guþ giuar sinom mannom" ib. " thin lön äru mykin mz mik" Lg.">Bil 344. " thär nest fik ok nero sin lön" ib 108. " hwat wardhir os til löna" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 153. nar gudz rätuisa wijil tagha tijil löna RK 3: 2843. äpter trolighit ärwodhe bödh han (Gud) honum til löninna Lg 3: 235. " ey älskandes ensampna kärlekin wtan nakra hans löner oc gaffuor" Su 288. Lg.">Bil 446, 536. MB 1: 163, 221, 311. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 11, 135. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 132, 2: 66, 3: 11. RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 64 (159, 70), 80 (197, 87). KL 211. Lg 40, 44. Lgren. 1866.">Ber 211. MB 2: 369. - lön, arbetslön. tha sla husKLemning. 1860. SFSS.">Bondhe aff lönom hans SO 21. " gifwi swenenom ful lön ib. maga Suena tiena hwem thöm lyster ther mesta arbeyde görs for lön ib. "SD 5: 479 (1345, nyare afskr.), 637 (1347). (lön trol. för nödh Lg.">Bil 556 .) - Jfr ars-, arbeidis-, arvoþis-, ater-, dags-, draghara-, fordhe-, frö-, funda-, fähirdha-, gärnings-, husa-, hösta-, käkedoms-, pänninga-, skip-, skogh-, svena-, träþis-, thiänista-, viku-lön.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so lön may have also been written as løn

Part of speech: nn

Additional information: pl. och f. (Lg 3: 235; Su 288 )

Grammatical aspect: pl. f.

Alternative forms or notes:
  • löön Lg 40.
  • -ir) ,
  • löna lös ,
  • löna time ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚯᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back