Lön

Old Swedish Dictionary - lön

Meaning of Old Swedish word "lön" (or løn) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lön (løn)
lön, vedergällning. " war lön j hymerike hon är mykin" MP 5: 154. - län, arbetslön. niclas schriuer. .. v mark pa reknskap vti sith lön Skotteb 186 (1464-65). helmick pa sin löön x mark SSkb 276 (1507 -08). - betalning, pris. värde. Se Sdw 2: 1264. Jfr akara-, ammo-, ars-, arbeidis-, ater-, badhstovu-, bakara-, bata-, biärghara-, blus-. bodh-, bodha-, dagha-, dags-, fodher-, for-, foro-, frakt-, frö-, föres-, förslo-, gärning-, gärnings-, hus-, husa-, hästa-, ivirskärara-, kalkrörara-, ko-, källara-, läke-, läkiara-, malara-, manadha-, mura-, muramästara-, murmästara-, mätara-, pakkara-, pilstikkara-, qvärna-, ringiara-, sigher-, sighers-, sighervinnings-, skip-, skipara-, skrivara-, skräddara-, skyrdha-, skär-, skärara-, smidha-, smidhara-, smidhio-, smidhis-, solderi-, spuna-, späna-, stkara-, stkarahusa-, svena-, sömara-, timbermans-, tiäro-, tomt-, tomta-, thiänista-, thryskiara-, viku-, vinterhus-, vräkara-, vägha-, väghara-lön.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so lön may have also been written as løn

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • löön SSkb 276 (1507-08) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚯᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
SSkb
Stockholms Stads Skottebok 1501--1510. Utg. genom H. Hildebrand. 1889, 1915. SSKb 2:= Stock Skb
➞ See all works cited in the dictionary

Back