Löna

Old Swedish Dictionary - löna

Meaning of Old Swedish word "löna" (or løna) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

löna (løna)
dölja. "med dat. ingo lönä" MD 14. - med ack. lypte sin vand som han löne längho Bu 6. löna. .. sina blygh ib 498. " hua som. .. löne sannind" RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 69 (170, 76). Bil 251. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 70, 4: (Avt) 184. Fl 1410. Iv 5658. VKR III. RK 2: 8783. MB 2: 188. Su 393. Di 54, 117. " ij lönin mz os (dölj oss el. vårt förhållande? hjälp oss att dölja?)" Fl 1407. " laa ther hwrium manne lönt" Bil 52 " som. .. löne thz for androm" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 373. " ib 3: 451. "Fl 898. Di 74. " han lönte sik cristin wara" Bil 475. hon lönte opta sik hafwa gaMBla sko VKR XIII. - part. pret. dold, fördold. gudz doma äru for människionne löntä RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 120.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so löna may have also been written as løna

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • lena Bir 4: (Avt) 184. -ir. -te, -ter),
  • löna sik , dölja sig, gömma sig, förborga sig. simon. .. lönte sik þere dagha Bu 102. han !SYNS_DÅLIGT? sik ok gik wt w mönstreno Bo 153. hwi lönte tha thik swa länge fore mik ib 226. Bir 2: 302. ey är thän sik kan löna af (abscondere a) hans hita Bo 110. Bir 1: 249. refl.
  • lönas , dölja sig, dölja sitt tillstånd. thäntidh hon war thungför oc kunde ey längir lönas ST 512. Jfr undan löna.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚯᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back