Löna

Old Swedish Dictionary - löna

Meaning of Old Swedish word "löna" (or løna) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

löna (løna)
löna, vedergälla. "med personens dat. och ack. betecknande det för hvilket lön gifves. minom och ack. betecknande det för hvilket lön gifves. minom winom lönir iak lydhno oc älskogha mz miskund" MB 1: 332. hånom hans gif löna RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 70 (112, 77). gudh löne henne sin stora kärlek Lg 807. KL 296. han honom thz ille lönte RK 2: 3459. - pass. thz kan thöm KLemming. 1862.">Aldrigh vardha lönt Iv 4959. - med personens dat. och ack. betecknande det som gifves ss lön. honum löna synda giäl KLemming. 1862.">Al 2329. - med personens dat. them löne RK 2: 3216. " löna wäl jlum" Lg.">Bil 104. " iak lönir hwariom enom äptir sinne forskullan" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 381. MB 2: 369. " om honum skwlde saa wordhe lönth for hans langlige. .. trotieniste" BSH 4: 220 (1497). - löna, aflöna. them som ey löna sino ärfuodhis folke rättelica MP 2: 111. " löne. .. af thy sama sinom piltom oc tiänarom" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 115. ib 116. " sinom soldenärom skulu the ey vara pliktoghe antiggia harnisk. kost äller fordenskap til land ällir watn. ey oc gull äller päninga til them at löna" MB 2: 242. ib 243. - betKLemming. 1862.">Ala. badh löna sik KLemning. 1860. SFSS.">Bo 14. - belöna. war gudh ther badhe lönar wäLgerninga ok plicta synde Lg.">Bil 458.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so löna may have also been written as løna

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • lönar Bil 458.
  • lönir MB 1: 332, Bir 1: 381.
  • löne: atir löne ib 40 ;
  • atirlöne ib 2: 89.
  • lönther: lönth BSH 4: 220 (1497)),
  • löna i gen ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚯᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back