Lönliker

Old Swedish Dictionary - lönliker

Meaning of Old Swedish word "lönliker" (or lønliker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lönliker Old Swedish word can mean:

lönliker (lønliker)
L.
lönliker (lønliker)
1) lönlig, hemlig, fördold. lifdhe länge mannum lönliker Bil 404. " hopadho at thät sculde gudhi lönlikit vara" ib 850. " halda. .. lönlikit thet han. .. hörer" KS 72 (177, 79). lönlek saMBand SD 1: 669 (1285, gammal afskr.). " tok af präste script ok lönleka lösn" Bu 30. " baþ höra sin lönlek skripta mal ib 143. lönlica syndir" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 307. " hedhir giri är. .. lönlik soot" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 96. - lönlik thing, hemligheter. lönlico thingin (mysteria) idhnadhos KLemning. 1860. SFSS.">Bo 164. " sighia hanum sin lönlik thing" KL 41. " opinbaara. .. clostirsins lönligha thing" VKR 20. KS 72 (177, 79). - hemliga lemmar, könSDelar. om mans lönlig ting LB 7: 268. ib 269. - lönliker siukdomBer, qvinnosjukdom, sjukdom i qvinlig könselar, äfven menustration. dogher moth lönlek siukdom (morbis muliebriBus) LB 5: 80. dogher mot lönlik siukdom (fluxum matricis. .. stringit) ib. " lösör lönlik siukdom (menstrua. .. resolvit)" ib. " rensa människio aff lönlik siukdom (menstrua purgat) ib. "ib 81. Jfr manads sot.
lönliker (lønliker)
2) undangömd, enskild, privat. skyndadhe sik fra them KLemning. 1860. SFSS.">Bort, oc in i lönlikare herbärghe (introiens cubicculum) MB 1: 246. til nokon lönliken stodh Su 393. " kom i mins hiärta lönlika bwr ib. (lönlikom trol. för löghelikom: af lönlikom thingom (cachinnis) halt thik af altidh" Ber 278 .)

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so lönliker may have also been written as lønliker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • -leker: -lek Bu 143 ; SD 1: 669 (1285, gammal afskr.); LB 5: 80 ;
  • -leka Bu 30.
  • lönlikin: -likit Bil 850 ; KS 72 (177, 79). lönliken (ack. sing. m.) Su 393.
  • lönligh: -ligha VKR 20. lönlig (ack. pl. n.) LB 7: 268 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚯᚿᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back