Lönliker

Old Swedish Dictionary - lönliker

Meaning of Old Swedish word "lönliker" (or lønliker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lönliker Old Swedish word can mean:

lönliker (lønliker)
L.
lönliker (lønliker)
1) lönnlig, hemlig, fördold. Mecht 217. ändade hon sith liff mz löndligen dödh Troj 24. - lönlik sot, menstruation. SkrtUppb 17. 3) förtrogen, intim? jntimas atis inan tiil bygandis oc indbyggare lönligan wen oc lönss godher GU C 20 (hand 2) s. 38. - Jfr sanlönliker.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so lönliker may have also been written as lønliker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • -ligher.
  • -ligin GU C 20 s. 569.
  • -ligan ib (hand 2) s. 38. löndligen Troj 24 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚯᚿᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back