Lönporter

Old Swedish Dictionary - lönporter

Meaning of Old Swedish word "lönporter" (or lønporter) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lönporter (lønporter)
löport. " kom han aff gönom en lönporth" RK 3: (sista forts.) 5044. Lg 3: 309. Jfr löna-, lönda-, löne-, löns-porter.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so lönporter may have also been written as lønporter

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚯᚿᛕᚮᚱᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back