Lönsgodher

Old Swedish Dictionary - lönsgodher

Meaning of Old Swedish word "lönsgodher" (or lønsgodher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lönsgodher (lønsgodher)
tystlåten. godhr rådhgiui skal wara troen ok lönsgodhr KS 72 (177, 79).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so lönsgodher may have also been written as lønsgodher

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚯᚿᛋᚵᚮᚦᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back