Lop lopp skrtuppb 356 361 spv 347 .

Old Swedish Dictionary - lop lopp skrtuppb 356 361 spv 347 .

Meaning of Old Swedish word "lop lopp skrtuppb 356 361 spv 347 ." in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lop lopp skrtuppb 356 361 spv 347 . Old Swedish word can mean:

lop lopp skrtuppb 356 361 spv 347 .
2) lopp, gång, rörelse. vathnen som nw ok äuerdeliga hafua varit j itekliga lupy ok rörningh SvKyrkobr (Lucid B) 233. " tha är thz swa som thu nakraledhis äpthirölghir creaturanna skikkan, mz laghliko loop (per cursum legitimum)" SpV 29. .. . och rwm j mellen them (ɔ vingårdaran), swa ath wädhrith haffer sith lop PMskr 316. hymmelsens lop haffwer sigh j tolke matto oc plnetannas ib 367.
lop lopp skrtuppb 356 361 spv 347 .
3) lopp, förlopp, utveckling, förhållande. thinom foräldhrom enkanneligha ower naturena lopp af GUdhi giffwin aue maria SkrtUppb 356. ib 361. SpV 142. the som j kötzsins lustha, fara omkringh som hiwlidh äptir timanna lopp ib 347. ib. 4) lopp, omgång. thillägh än siwnda skikkelsen, at wi maghom see siwnda lopith, fulth j siwfalle gaffwo SpV 552. 5) bana. dicitur orbita quam orbis iter idest via wlgariter solenas lop ok holspoor GU C 20 s. 387. Jfr a-, af-, ater-, blodh-, for-, fore-, gen-, himils-, hästa-, ivir-, mot-, til-, up-, ut-, vädhio-lop.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • loop ib 29 ; GU C 20 s. 161.
  • lup: -y SvKyrkobr (Lucid B) 233.
  • lwp: -it SpV 142.
  • löp GU C 20 s. 161.
  • löpp SpV 347 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚮᛕ:ᛚᚮᛕᛕ::ᛋᚴᚱᛏᚢᛕᛕᛒ:356:361:::ᛋᛕᚠ:347:.
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back