Lopiärn

Old Swedish Dictionary - lopiärn

Meaning of Old Swedish word "lopiärn" (or lopiærn) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lopiärn (lopiærn)
Skotteb 1: 332 (1468-69)] = loppa iärn. Skotteb 464 (1471 -72, Kämn).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so lopiärn may have also been written as lopiærn

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • lup- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚮᛕᛁᛅᚱᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back