Löpning

Old Swedish Dictionary - löpning

Meaning of Old Swedish word "löpning" (or løpning) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

löpning (løpning)
löpande. " gaff jagh puel stadztiener, han haffuer hafft altid stör (för stor) löpning dagh oc nath, x !UDDA_TECKEN?" Stock Skb 194 (1521-22).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so löpning may have also been written as løpning

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚯᛕᚿᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
Stock Skb
Stockholms stads skottebok 1516--1525 samt strödda räkenskaper. Utg. genom J. A. Almquist. 1935.
➞ See all works cited in the dictionary

Back