Loppa

Old Swedish Dictionary - loppa

Meaning of Old Swedish word "loppa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

loppa
liten järnsmälta ar visst slag, lupp. Se SAOB: L 1208. - ss anordning på spjäll. smeden, som spielleth ferdathmet nyia loppar HLG 2: 44 (1515; ib s. 155 förklarat som »järn i vilka ett sjpjäll löper?»).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • *loppe?
  • loppa iärn
  • luppa- STb 1: 250 (1480). loppeib 447 (1462, Burspr)),
  • loppo iärn , n. klump av ofullständigt renat el. utsmitt järn. koll. järn i dyl. mndre klumpar. Se E. Holmkvist, Bergslagens hyttspråk 63. loppe järn (får ej läggas) ibland annit smat järn vdi et fat STb 1: 447 (1462, Burspr). Skotteb 115 (1462-63). ATb 1: 340 (1470). erik andersson. .. zaker xl (40) marck, ty han lagde loppa järn i fatidh medh annat järn STb 1: 21 (1475). ATb 2: 69 (1476). " han salde osmundz iärn blandath medh loppo iärn fatath" ib 93 (1476). HLG 2: 8: (1509).

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚮᛕᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

OB
Omständelig Berättelse huru the svenske af tyskarne blefvo i Stockholm förrådhne oc brände, åhr 1389. I Scriptores rerum svecicarum T. 1, sect. post., s. 212--215.
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back