Loppa iärn

Old Swedish Dictionary - loppa iärn

Meaning of Old Swedish word "loppa iärn" (or loppa iærn) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

loppa iärn (loppa iærn)
järn i mindre klumpar sådana de kommit från härden och sedan genom slägga el. hammare befriats från slagg. Jfr Stuffe, BSH 4: CXXVIII; Rinman, Bergverks Lexicon 2: 47 f., 235; JOhansson, Om Noraskog 2: 326. sende !UDDA_TECKEN? (1/2) lest loppe jern ower bode til bolther thil thet ny skip oc til slotz bohag FM 216 (1504). lontthe mich 3 1/2 fath löppe järn at holla hytterna oppe med tiil moremessä DD 1: 226 (1516, eft. aftr. hos Langbek). " osmwdz järn thiäner ecke vel ath smelthe medh, om loppe järn kan foos ib. 3 lester loppe järn ib. "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so loppa iärn may have also been written as loppa iærn

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚮᛕᛕᛆ:ᛁᛅᚱᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
➞ See all works cited in the dictionary

Back