Lopt

Old Swedish Dictionary - lopt

Meaning of Old Swedish word "lopt" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lopt Old Swedish word can mean:

lopt
L.
lopt
1) solarium, loft, öfvervåning. fallen af lupte (de solario) Bu 173. " STodh dauidh oppa sino somar lopt ther han pläghadhe sofwa j oc sagh twärt ofwir fran sik j eno andro lopt (ex adverso super solarium suum) ena faghra qwinno" ST 502. " the som waro offwan j loffthen oc vppa takit (tecto et solario)" MB 2: 123.
lopt
2) loftsbyggnad, byggnad med öfvervåning. Jfr Hildebrand, Sveriges Medeltid 1: 157, 420, 428; Hyltén-Cavallius, Värend och Virdarne 2: 203. f. han hadhe sielfuer bygt ther uppa een lythen STughu och ith lofth hardt vydh gatuna SD NSD 1: 365 (1404, nyare afskr.).
lopt
3) upphöjning, upphöjd plats, tron? han (konungen) skal sithia j konungx loffth (solio, läST solario?) MD (S) 209. hon (ɔ: ödmykt) sätther een man j äro lofft ib 269. Jfr sumarlopt.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • lofft MD (S) 269 ; -e Lg 971.
  • loffth MD (S) 209 ; -en MB 2: 123. lupt),
  • lopts gardher
  • lofz- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚮᛕᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back