Lopt

Old Swedish Dictionary - lopt

Meaning of Old Swedish word "lopt" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lopt Old Swedish word can mean:

lopt
L. Se M. Eriksson, Hjäl och tarre 89 ff. 1) solarium, loft, övervåning.. .. ena bodh medh eth lofth STads tänkebok. Utg. av I. Modéer och S. EngSTröm. 1945. SFSS.">KTb 57 (1426). " thär medh skal han hafwa oc färdhogh halda al loften offwer fäm bodher" STena kloSTers Jordebok 1500 jemte tillägg ur kloSTrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. SilfverSTolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, HiSTorisk Tidskrift 39, s. 187 f.]">VKJ 9 (1447). arwidh gik w STuSTum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUnne och vp i eth lopth STads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och TorSTen WennSTröm. 1935--40. SFSS.">ATb 1: 242 (1466) (möjl. att föra till 2). STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 328.
lopt
2) loftsbyggnad, byggande med övervåning. Se Sdw 2: 1261. ther haffwer cloSTridh ena STora bodh, ena STwffwo, et lofft oc et STkarhws STena kloSTers Jordebok 1500 jemte tillägg ur kloSTrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. SilfverSTolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, HiSTorisk Tidskrift 39, s. 187 f.]">VKJ 8 (1447). ib 57 (1447). STads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och TorSTen WennSTröm. 1935--40. SFSS.">ATb 1: 45 (1455). älin. .. pantsattre. .. !UDDA_TECKEN? tomptena i sinom gard ok the bodena öSTan lucuna ok loftit medh ib 108 (1459). ib 380 (1472). STb 4: 93 (1505).
lopt
- Jfr forSTofs-, forSTovu-, luku-, undir-lpt.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • loft.
  • lofft (h)
  • *lopts vidher

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚮᛕᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
KTb
Kalmar stads tänkebok. Utg. av I. Modéer och S. Engström. 1945. SFSS.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back