Loptstuva

Old Swedish Dictionary - loptstuva

Meaning of Old Swedish word "loptstuva" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

loptstuva
loftstuga, loftsbyggnad. " didrik. .. gaff sinne hustrv geso the nya loftsuguna medh boder ok iord" ATb 1: 170 (1462). myn gardh. .. meth twa stwgor ena jordstwgw nordast i gaardin och andra lofftstugw östarst SJ 2: 93 (1483). jacob j kofstuen Stock Skb 23 (1516-17).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • loftstuga: -una ATb 1: 170 (1462)
  • lofstue: -en Stock Skb 23 (1516-17). loffstue: -en ib 61 (151718), 145 (1519-20) o. s. v.),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚮᛕᛏᛋᛏᚢᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Stock Skb
Stockholms stads skottebok 1516--1525 samt strödda räkenskaper. Utg. genom J. A. Almquist. 1935.
➞ See all works cited in the dictionary

Back