Löshet

Old Swedish Dictionary - löshet

Meaning of Old Swedish word "löshet" (or løshet) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

löshet (løshet)
1) lättsinne, självsvåld. " thy älska the gärna spegla sik, ok j speglomen skodha ok brwka sinna lyghna löshet (levitates)" SpV 350. ib 452. JMÖ 106. the försynen skal göras ey mädh lösheth, wthan häller mädh ytersta athwakth PMSkr 144. JMPs 402.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so löshet may have also been written as løshet

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚯᛋᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back