Löshet

Old Swedish Dictionary - löshet

Meaning of Old Swedish word "löshet" (or løshet) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

löshet (løshet)
1) lättsinne, själfsvåld. Bir 5: 34, 79. Lg 3: 394. hogxsens lööshet Lgren. 1875.">LfK 69. 2) löshet, löst lif, utsot. stoppar han ten lösshet i liiffuit LB 7: 252.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so löshet may have also been written as løshet

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • lösshet.
  • lööshet.
  • lösheet Bir 5: 34 )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚯᛋᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back