Lösiorþ

Old Swedish Dictionary - lösiorþ

Meaning of Old Swedish word "lösiorþ" (or løsiorþ) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lösiorþ (løsiorþ)
el. fri jord, jord hvartill eganderätten ej är förenad med besittningen. .. pedher niclisson ett öresland lössiordh, then före:da war kryckia atte innan wplö. .. innan östbo SD NS 1: 491 (1405, nyare afskr.).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so lösiorþ may have also been written as løsiorþ

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • lössiordh )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚯᛋᛁᚮᚱᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back